Όροι & Προϋποθέσεις

 • Το check-in είναι από τις 13:30και το check-out έως τις 11:00.
 • Ο επισκέπτης αναγνωρίζει από κοινού τις ευθύνες για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέχρι την πλήρη εξόφληση των λογαριασμών.
 • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.
 • Οι επισκέπτες θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στα δωμάτια που προκαλούνται από τους ίδιους, τους φίλους τους ή οποιοδήποτε άτομο για το οποίο είναι υπεύθυνοι.
 • Η διεύθυνση του ξενοδοχείου δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά σας αντικείμενα και τιμαλφή, όπως χρήματα, κοσμήματα ή άλλα τιμαλφή που αφήνουν οι επισκέπτες στα δωμάτια.
 • Ανεξάρτητα από τις οδηγίες χρέωσης, αναγνωρίζω ότι είμαι προσωπικά υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των χρεώσεων που ανέλαβα κατά τη διάρκεια της διαμονής μου.
 • Οι πισίνες λειτουργούν χωρίς ναυαγοσώστη. Με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη που έκανε την κράτηση. Διαβάζετε πάντα τις σημάνσεις. Τα μικρά παιδιά πρέπει να συνοδεύονται διαρκώς.

Πολιτική τιμών

 • Μη επιστρέψιμη: Χρεώνεστε το σύνολο της αξίας της κράτησης χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης.
 • Στάνταρ: Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων εάν η ακύρωση γίνει 30 ημέρες πριν από την άφιξη. Διαφορετικά χρεώνεστε το 50% της αξίας της κράτησης.

Πως να ακυρώσετε

 • Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail, είτε χρησιμοποιόντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Φόροι - Προπληρωμή

 • Δεν απαιτείται προέγκριση κάρτας
 • Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13% στην τιμή
 • Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής 0,50€/βράδυ

Χρήση του ιστότοπου

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, του κειμένου, του σχεδιασμού, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικονιδίων, των εικόνων, των ηχητικών κλιπ, των λήψεων, των διασυνδέσεων, του κώδικα και του λογισμικού, καθώς και της επιλογής και διαρρύθμισης (συλλογικά το «Περιεχόμενο») αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ και προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλους ισχύοντες νόμους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα για προσωπική σας και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε ή διαγράφετε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα ή άλλη ειδοποίηση ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στο υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση να αντιγράψετε, ή να εκτυπώσετε. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της απόδοσης, της μεταβίβασης, της δημοσίευσης, της μεταφόρτωσης, της αδειοδότησης, της μεταφοράς ή της πώλησης ή της δημιουργίας παράγωγων έργων από οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από την Ιστοσελίδα ή η χρήση του Δικτυακού Τόπου για σκοπούς ανταγωνιστικούς της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ, απαγορεύεται ρητά. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους πρόσθετους περιορισμούς που εμφανίζονται στον Ιστότοπο καθώς ενδέχεται να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό. Η ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την εγγραφή οποιουδήποτε ατόμου για αυτήν την Ιστοσελίδα, να αφαιρέσει οποιοδήποτε άτομο από τον παρόντα ιστότοπο ή να απαγορεύσει σε οποιοδήποτε άτομο να χρησιμοποιήσει αυτό το Site για οποιονδήποτε λόγο. Η ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ ή οι δικαιοχρήστες ή οι προμηθευτές περιεχομένου της διατηρούν ολόκληρο και πλήρες τίτλο στο υλικό που παρέχεται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και σας παρέχουμε αυτό το υλικό βάσει άδειας που μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής, προγράμματος, αλγορίθμου ή μεθοδολογίας ή οποιασδήποτε παρόμοιας ή ισοδύναμης χειρωνακτικής διαδικασίας για την πρόσβαση, την απόκτηση, την αντιγραφή ή την παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου, για να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφο ή πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω του Δικτυακού Τόπου. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ή δικτύων συνδεδεμένων με τον Ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε διακομιστή της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού μέσω hacking,  password “mining” ή οποιοδήποτε άλλο παράνομο μέσο.

Δεν μπορείτε να διερευνήσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε δικτύου που συνδέεται με την Ιστοσελίδα ούτε να παραβιάσετε τα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε δίκτυο που συνδέεται με την Ιστοσελίδα. Δεν μπορείτε να αντιστρέψετε την αναζήτηση, να ανιχνεύσετε ή να επιδιώξετε να ανιχνεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου πελάτη της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογαριασμού ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ δεν ανήκει σε εσάς, όσον αφορά τη πηγή του ή να εκμεταλλευτείτε τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορία που διατίθεται ή προσφέρεται από ή μέσω του Δικτυακού Τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου ο σκοπός είναι η αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά προσωπικών στοιχείων ή πληροφοριών, εκτός των δικών σας πληροφοριών, όπως προβλέπεται από την Ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει υπερβολικό ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο στην υποδομή του συστήματος ή των δικτύων του Δικτυακού Τόπου ή της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ ή σε οποιαδήποτε συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή με τη ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρεμβαίνετε ή να επιχειρείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται στον Ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε άλλη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να χαλκεύετε επικεφαλίδες ή να χειριστείτε με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά στοιχεία με σκοπό να συγκαλύψετε την προέλευση οποιουδήποτε μηνύματος ή μετάδοσης που στέλνετε στην ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ μέσα ή μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται μέσα ή μέσω του Δικτυακού Τόπου. Δεν μπορείτε να προσποιείτε ότι είστε, ή ότι εκπροσωπείτε, κάποιον άλλο, ή να μιμηθείτε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή οντότητα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή για να ζητήσετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα της ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ ή άλλων.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Ιστοσελίδα για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό που προορίζεται να βλάψει ή να παρεμποδίσει την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή να παρακολουθήσει κρυφά οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από τον Ιστότοπο. Συμφωνείτε να μην διακόψετε ή να επιχειρήσετε να διακόψετε τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο. Η ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να περιορίσει ή να τερματίσει την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο τερματισμός της πρόσβασης ή της χρήσης σας δεν σημαίνει παραίτηση ούτε θα επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή απαλλαγή στην οποία μπορεί να δικαιούται η ΣΑΡΠΗΔΩΝ ΟΕ είτε από το νόμο είτε δικαστικά.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερώς τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει για την προστασία του απορρήτου σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας («προσωπικές πληροφορίες») και τις οποίες εμπιστεύεστε σε εμάς, και να κατανοήσετε το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να κάνετε  χρήση της φόρμας επικοινωνίας του site, να πραγματοποιήσετε κράτηση ή να αποστείλετε κάποιου άλλου είδους πληροφορία.

Σκοπός επεξεργασίας

Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και τους υπαλλήλους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών μας απαιτείται να διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.

Cookies και Webbeacons

Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότπου. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.