Θέλουμε να προστατέψουμε το περιβάλλον κι έχουμε μερικές αποτελεσματικές πρακτικές.

Κάθε μέρα τόνοι απορυπαντικών και κυβικά νερού χρησιμοποιούνται

…για να πλυθούν πετσέτες που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά

Στο Sarpidon Suites αφήνουμε εσάς να επιλέξετε αν επιθυμείτε την επαναχρησιμοποίηση της πετσέτας σας ή επιθυμείτε αλλαγή.

Μέσα στα δωμάτια θα βρείτε τη παρακάτω σήμανση που σας ενημερώνει για την πολιτική και τον τρόπο διαχείρισης.

Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον!

Η πετσέτα κρεμασμένη στο ράφι σημαίνει:
“Θα την χρησιμοποιήσω ξανά”

Η πετσέτα στο πάτωμα σημαίνει:
“Παρακαλώ αντικαταστήστε την”